μισθοφορικός

μισθοφορικός
-ή, -ό (Α μισθοφορικός, -ή, -όν) [μισθοφόρος]
αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στους μισθοφόρους ή που αποτελείται από μισθοφόρους (α. «μισθοφορική αμοιβή» β. «μισθοφορικό στράτευμα»)
αρχ.
1. το ουδ. ως ουσ. τὸ μισθοφορικόν
α) στράτευμα το οποίο αποτελείται από μισθοφόρους
β) το σύνολο τών μισθοφόρων, οι μισθοφόροι
γ) μισθός μισθοφόρων
2. φρ. «μισθοφορική γῆ» — περιοχή η οποία έχει εκχωρηθεί σε μισθοφόρους.
επίρρ...
μισθοφορικώς (Α)
με μισθοφορικό τρόπο, με μισθοφόρους.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • μισθοφορικός — ή, ό αυτός που αναφέρεται στους μισθοφόρους ή αποτελείται από μισθοφόρους: Μισθοφορικά στρατεύματα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • μισθοφορικά — μισθοφορικός mercenary neut nom/voc/acc pl μισθοφορικά̱ , μισθοφορικός mercenary fem nom/voc/acc dual μισθοφορικά̱ , μισθοφορικός mercenary fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικῶν — μισθοφορικός mercenary fem gen pl μισθοφορικός mercenary masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικόν — μισθοφορικός mercenary masc acc sg μισθοφορικός mercenary neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικαῖς — μισθοφορικός mercenary fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικοῖς — μισθοφορικός mercenary masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικοῦ — μισθοφορικός mercenary masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικήν — μισθοφορικός mercenary fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικῶς — μισθοφορικός mercenary adverbial …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μισθοφορικῷ — μισθοφορικός mercenary masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”